Home


Амбуланта за деца


Кај нас можете да направите  преглед за :
 • Рамни стaпала,
 • Асиметрија   држење  на телото,
 • Ехосоногравски преглед на колковите,
 • Накривување,
 • Невромускулни заболувања,
 • Разлика во должината на нозете,
 • Болка при одење и спорт,
 • Вродени аномалии, Деформитети,
 • Вртење на стопалата према внатре при одење,
 • Деформитети на рбетот (Сколиоза, Кифоза)
  Деформитети на градниот кош ( вдлабнат, испакнат)
 • Специјални консултации за деца со Церебрална парализа
 • Консултации во врска со употребата и поставување на ортопедски ортози(помагала).
Амбуланта за возрасни


Кај нас можете да направите  преглед за :
 • Болки во мускулите, зглобовите и коските                                       при одење, во текот на ноќта или во мирување,
 • Болни мускулни јазли, 
 • Оток на меките делови на телото,
 • Нарушена сензација,
 • Деформитети,
 • Накривување,
 • Ограничена подвижност и болки во  зглобовите,
 • Ишијас и лумбаго (болки во грбот),
 • Остеопороза,
 • Болки во  вратот и трнење во рацете,
 • Третман после фрактури и повреди,
 • Консултации за конзервативна терапија, физикална терапија, 
 • Консултации во врска со употребата и поставување на ортопедски ортози(помагала).

Амбуланта за спортисти


Кај нас можете да направите  преглед за :
 • Спортски повреди
 • Совети за правилно Спортување(тренирање)